Calendari escolar / Horari

Horari

L’horari general de l’escoleta és de 7’45 a 16’30 h. amb la següent distribució:

De 7’45 a 8’45 Matinet
De 8’45 a 13h. Servei educatiu
De 13h a 15’30 Servei de menjador i descans
De 15’30 a 16’30 Descans i joc lliure /recollida

Matinet i recollida:

Consisteix en l’estada al centre durant l’espai de temps anterior i posterior a l’horari del servei educatiu. Aquest servei aporta major flexibilitat a l’horari de les famílies i es concreta al matí en un espai amb un clima tranquil i segur d’acollida a l’infant, i a la tarda en un espai potenciador del joc.

Sevei educatiu:

Aquest servei és el principal. Consisteix en l’atenció aducativa apropiada als infants segons cada franja d’edat, de conformitat amb la normativa aplicable.

Servei de menjador:

El seu objectiu bàsic és l’alimentació de l’infant, però al marge d’aquesta necessitat biològica, en aquesta estona del dinar hi intervenen altres factors de socialització, adquisició d’habits d’higiene, de descans, etc. que caldrà tenir en compte.

CALENDARI ESCOLAR CURS 2014-2015

Dies festius - 8 de desembre (Dia de la Immaculada)- 25 de desembre (Nadal)- 26 de desembre (Segona Festa de Nadal, festiu local)- 1 de gener (Cap d’Any)

- 6 de gener (Reis)

- 17 de gener (Sant Antoni, festiu local)

- 2,3 i 6 d’abril (Festes de Pasqua)

- 1 de maig (Festa del Treball)

Dia no lectiu - 24 i 31 de Desembre
Dia de lliure elecció - 2 de gener

- 27 de febrer (festa escolar unificada)