Personal

Personal

L’equip de l’escoleta està format per educadores titulades qualificades, que estan sempre obertes a nous aprenentatges per millorar la seva tasca, i per personal complementari de suport.

El major interès de tot l’equip educatiu és que els infants es sentin segurs i sobretot estimats, per a que puguin aconseguir l’autoestima necessària per créixer i desenvolupar-se en la nostra societat

El personal de l’escoleta està format per un total de 10 treballadores:

  • 2 Mestres
  • 3 Educadores
  • 3 Assistents infantils
  • 1 Auxiliars menjador
  • 1 Cuinera

Amb les següents titulacions:

  • Habilitacions Mestres Educació Infantil: 2
  • Tècnics superiors Educació Infantil: 3
  • Assistents: 3
  • Auxiliars: 1
  • Cuinera: 1